Döden på Arbetsplatsen

En handbok för chefer och arbetsledare

 
 

Döden på arbetsplatsen är en handbok om hur man hanterar en medarbetares dödsfall eller en medarbetares sorg efter dödsfallet av en anhörig.

Boken ger konkreta råd kring vad chefer, arbetsledare och medarbetare kan tänka på:
- när dödsfall inträffar på arbetsplatsen vid en arbetsplatsolycka
- när en medarbetare avlider av sjukdom eller annat
- när en anhörig till en medarbetare avlidit

Boken har en tydlig struktur med kapitel i kronologisk ordning från att dödsfallet skett. Man kan följa den ordningen men den fungerar också utmärkt att läsa kapitelvis utifrån egna önskemål och behov, som en uppslagsbok.
Den ger tydliga och enkla anvisningar om hur en organisation kan förbereda sig för plötsliga dödsfall och hur den kan utarbeta konkreta handlingsplaner att följa om arbetsplatsen drabbas av dödsfall. Här finns även konkreta råd om till exempel hur överlämnandet av ett dödsbud bör ske, sörjande arbetskamraters behov, hur man informerar medarbetare, vilka stödfunktioner man bör erbjuda, hur en minnesceremoni går till och hur man agerar när en anhörig inbjuds att hämta den avlidnes tillhörigheter.

Under två hektiska dygn så arbetade jag helt efter din bok och det var helt ovärderliga råd/tips/förslag som vi kunde använda omedelbart och som gav enormt positiva resultat i en svår situation” (Anställd i Partille kommun)


 

Om författaren

Katarina Tingström är präst, handledare och legitimerad psykoterapeut. Hon har arbetat som präst i Svenska kyrkan i över tjugoåtta år. Hon har tidigare varit verksam som försvarsmaktspräst i 8 år, polispräst i 14 år i Region Stockholm och med krisberedskapsfrågor i Stockholms stift. I sitt yrkesliv har hon ofta mött anhöriga till avlidna och ställts inför frågor kring liv och död. Hon har en gedigen erfarenhet av arbete med människor och arbetsgrupper i kris samt av möten med människor som befinner sig i chocktillstånd eller sorgeprocesser. Katarina Tingström arbetar idag som legitimerad psykoterapeut och handledare och föreläser bland annat om kris, dödsfall, sorg och om samtal med svåra besked.

KatarinaTingstrom svartvit.jpg
 
Detta är en välskriven bok om ett viktigt ämne. /.../ Denna bok skriven av Katarina Tingström, präst med egna erfarenheter av människor i kris, går på djupet och kan vara en vägledare i svåra situationer.
— BTJ

Innehållsförteckning

 1. Inledning

 2. När medarbetare avlider

  • Första dygnet efter dödsfallet / information om dödsfallet när dödsfallet skett på arbetsplatsen.

  • Första dygnet efter dödsfallet / information om dödsfallet när dödsfallet inträffat i hemmet eller på annan plats

  • Efter en arbetsplatsolycka

  • Tiden närmast efter dödsfallet

  • En kort tid efter dödsfallet

  • När det gått några månader efter dödsfallet

 3. När anhörig till medarbetare avlider

  • Första dygnet efter att besked om dödsfallet kommit

  • Närmaste tiden efter att en medarbetares anhörige dött

  • När det gått en tid efter en anhörigs dödsfall

 4. Fördjupning

  • Dödsfall på ett mindre företag

  • Sorgearbete

  • Vid självmord

  • Traditioner och begravningsceremonier i det mångkulturella Sverige

  • Arbetsplatsens riktlinjer och rutiner vid medarbetares dödsfall - ett led i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen

  • Begravningslagen - vad behöver man som privatperson göra i samband med dödsfall och vad får man göra

 5. Litteraturlista

 6. Författarpresentation